• 005.jpg
  • 002.jpg
  • 006.jpg
  • 004.jpg
  • 001.jpg
  • 003.jpg
Kalwaria w Wąsoszu Górnym - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Zbawienie przyszło przez Krzyż PDF Drukuj Email

Zbawienie przyszło przez Krzyż

nasaW tym roku 10 lutego rozpoczynamy nasze duchowe przygotowanie do Świąt Paschalnych. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (por. 1 Tm 2,4), dlatego obdarza nas łaską czterdziestu dni Wielkiego Postu. Chce, abyśmy z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwali Świąt Wielkanocnych, oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia. Powrót do Chrystusa i zwycięstwo nad własnymi słabościami to źródło prawdziwej i trwałej radości dla chrześcijanina.
        
Tegoroczny Wielki Post wpisuje się w przeżywanie nadzwyczajnego jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Ma on nam przypomnieć, że Bóg pragnie obdarzyć darem swego nieskończonego miłosierdzia tych, którzy do Niego zwrócą swe skołatane i pogubione serce. Ten święty czas wyznaczają trzy uczynki: modlitwa, post i jałmużna. Wielki Post jest czasem modlitwy, która powinna przybrać nowy kształt, prowadzący do osobistego i wspólnotowego nawrócenia. Papież Franciszek napisał: Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawione zostają sensu, my zaś czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia i trudności, a zapał gaśnie. Kościół nie może się obyć bez oddychania płucami modlitwy (Evangelii Gaudium, 262). W okresie Wielkiego Postu podejmujemy także praktyki ascetyczne w postaci różnego rodzaju umartwień i wyrzeczeń. Oby post podjęty w tym czasie, zaowocował przemianą i świadectwem życia, które możemy dawać wobec wszystkich, których spotykamy na naszej drodze wiary. Z kolei jałmużna jest dzieleniem się tym, co posiadamy z innymi. Jest ona jednym z podstawowych chrześcijańskich uczynków miłosierdzia. Pismo święte uczy, że jałmużna gładzi grzechy. Jałmużna, o ile jest darem serca, jest lekarstwem na grzechy. Jest panaceum na chorobę ducha. Chciejmy te wskazówki uczynić programem na ten święty czas.


Wielki Post to ważny okres w naszym rozwoju duchowym, wchodzimy bowiem w przeżywanie Paschy Chrystusa, która dokonała się na Golgocie. Bardzo często ten czas kojarzy nam się podejmowaniem pokuty, umartwienia, nie urządzaniem hucznych zabaw i nie uczestniczeniem w nich. Ale nie jest to czas przygnębienia, smutku i frustracji. Jaki więc on ma być? Podpowiedź daje nam Jezus w Ewangelii Mateuszowej: Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twojemu, który jest w ukryciu (Mt 6,16-18). Mistrz z Nazaretu wyraźnie wskazuje na szczególną obecność przed Bogiem w tym czasie oraz przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Namaszczenie głowy i obmycie twarzy to elementy oczyszczenia i przeorientowania naszego życia na Boga. Chciejmy w tym świętym czasie przez post, modlitwę i jałmużnę pokazać naszemu Ojcu, który jest w ukryciu, co dla nas ma największą wartość i Kto dla nas jest najważniejszy. Na drogach Wielkopostnej pracy nad sobą towarzyszą nam nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Niech na drogach podążania śladami Jezusa towarzyszy nam Maryja, która była obecna przy swoim Synu, aż do wypełnienia się woli Boga Ojca.

 

Parafia św. Andrzeja - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. (34) 317 77 29
parafia@kalwaria-wasosz.pl