• 001.jpg
  • 005.jpg
  • 002.jpg
  • 006.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
Kalwaria w Wąsoszu Górnym - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Adwent 2014 PDF Drukuj Email

Adwent 2014

aaAdwent to czas oczekiwania na pamiątkę narodzin Chrystusa Pana, tak jak kiedyś przygotowywał się naród wybrany. Oczekiwał on z utęsknieniem na Mesjasza, który wyzwoliłby ich z niewoli politycznej - rzymskiej. Wsłuchiwali się w proroków nawołujących i przygotowujących się na przyjście Pana, który miał za zadanie wykupić z niewoli grzechu i uczynić ich szczęśliwymi w życiu ziemskim i wiecznym. Tymi prorokami, którzy tak usilnie pracowali, tak usilnie przepowiadali byli: prorok Izajasz, Jeremiasz, Sofoniasz, Joel. Pragnęli oni, by światło łaski Bożej uczyniło ich zbawiennymi. Prorok Izajasz mówiący: "Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu.(Iz 35, 1-2)" Te słowa pragną całą ludzkość nakłonić, by odnowiła więź z Bogiem, by rzeczywiście przybrała się w tę radość kwiatu lilii polnych i stała się bogata duchowo. By oczyściła się z mroków śmierci, grzechów i nieprawości. "Odwagi! Nie bójcie się ! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was". Zaprasza nas, dzięki tym słowom, byśmy odkryli bez lęku w sobie życie Boże, byśmy pozwolili, aby łaska zbawienia wkroczyła w nas samych, tak jak mówił święty Jan Paweł II: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi". Niech i te słowa ówczesnego wielkiego papieża " proroka będą wciąż w naszych sercach, aktualizując wymiar przygotowania się na spotkanie z Panem.

Adwent ma też drugi wymiar dla na wierzących w Chrystusa, przygotowuje nas na tę piękną radość przeżywania tajemnicy zbawienia człowieka poprzez narodziny w Betlejem, ale także narodziny w nas samych. Kieruje uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Dziś może te słowa mają inny nieco oddźwięk, bo pierwsze przyjście w narodzinach już nastąpiło, a my wierzący oczekujemy już tego ostatecznego przyjścia, które będzie uwieńczeniem spotkania się w chwale Nieba. Święty Jan Paweł II powołuje się na słowa z księgi Powtórzonego Prawa: "Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo"(Pwt, 30, 15.19). To wezwanie dobrze odpowiada naszej sytuacji, bo i my musimy wybierać między "kulturą życia" a "kulturą śmierci". Tak jak Maryja i Józef wybrali życie w rodzinie, gdzie na świat przychodzi Jezus, aby dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego. My, chrześcijanie wierzący w Chrystusa, patrząc na tę rodzinę powinniśmy w sumieniu przed Najwyższym umieć bronić życia poczętego - bo przecież to przygotowanie do święta Narodzin Pana jest świętem naszych rodzin. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby odnowić relacje miłości wobec Boga i człowieka - by na nowo zagościło dobro, sprawiedliwość i pokój. Dziś w naszej ojczyźnie, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbywa się kongres, którego temat brzmi: "Katolicy i prawda: szanse i zagrożenia". Prelegenci przybyli z 6 kontynentów mówili o prawdzie, miłości i człowieku. To wydarzenie ma za zadanie ukazać sens bycia prawdziwym chrześcijaninem. Otwierajmy się na prawdę Chrystusową w tym czasie radosnego, pobożnego oczekiwania na Pana Jezusa. Trzeba nam przeciwstawiać się "truciźnie" dzisiejszych bezbożnych mediów i różnym nurtom, pragnieniom zniewolenia człowieka. Niech w sercach zagości w końcu ta święta sprawa. Moi Drodzy, musimy wybierać w życiu Chrystusa, wówczas człowiek jest człowiekiem - jest on kimś, a nie czymś. Chrześcijanin wie, że człowiek jest wielki nie przez to co posiada, ale kim jest, co reprezentuje sobą.

Odwołuję się do przepięknych słów zawartych w kolekcie z 17 grudnia: "Boże, Stwórco i Odkupicielu człowieka, z Twojej woli odwieczne Słowo przyjęło ciało w łonie Maryi Dziewicy, wysłuchaj łaskawie nasze prośby, aby Twój Syn, który stał się człowiekiem, dał nam udział w swoim Boskim życiu." Niech te słowa dla nas będą taką modlitwą zanoszoną przed tron Boży. Niech przeżycie Adwentu prowadzi nas do przeżycia tajemnicy narodzin w Betlejem, w mieście Chleba, abyśmy umieli dzielić się wiarą. "Dzielmy się wiarą jak chlebem,
dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i mamy się Nim z ludźmi dzielić" w naszych rodzinach i społeczności parafialnej.

Jak wielki wieszcz narodu polskiego Norwid pisał: "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba.... tęskno mi, Panie..." tak niech będzie i nam tęskno za Jezusem, który nie iluzjonuje, ale daje nam prawdę, choć jest niewygodną, trudną, ale przynoszącą radość i pełnię życia w Bogu.

 

Parafia św. Andrzeja - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. (34) 317 77 29
parafia@kalwaria-wasosz.pl