• 005.jpg
  • 004.jpg
  • 001.jpg
  • 006.jpg
  • 003.jpg
  • 002.jpg
Kalwaria w Wąsoszu Górnym - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Wielki Post 2015 PDF Drukuj Email

Wielki Post 2015

img 1206Wielki post to czas, który rozpoczyna się w Kościele i który ma nas prowadzić. Czas przeżywania wydarzeń Wielkiego Tygodnia, czyli Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Okres ten rozpoczyna się Środą Popielcową, w której bierzemy udział w posypaniu głów na znak pokuty. Popiół z palm zeszłorocznych jest poświęcony przez kapłana, symbolizuje naszą przemijalność. Uczy nas, byśmy umieli się choć trochę pochylić nad sensem naszego życia biologicznego w tym świecie. Jako chrześcijanie mamy być bardziej skoncentrowani na wymiarze duchowo-religijnym, by przeżyć swoje życie godnie.

Czytania Środy Popielcowej kierują uwagę na powołanie człowieka do większych rzeczy. Prorok Joel mówi ustami Pana: ,,Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.'' Te słowa mówią jasno byśmy w naszych sercach i umysłach postarali się przyjąć to nawrócenie jako ważną dewizę życiową. Człowiek współczesny powinien otworzyć się na te łaskę płynącą od miłosiernego Pana. W Nim znajdziemy ukojenie naszego serca, w Nim znajdziemy pełnię szczęścia, w Nim odkryjemy nasze zbawienie, które On przyniósł nam wszystkim. Trzeba nam tylko wniknąć w tę głębię Pana zastępów, aby w naszym życiu zakrólowało dobro, miłość i odpowiedzialność za całokształt przebywania w Nim samym. Należy nam więc wołać, jak pisze prorok Joel: "Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg? " Słowa te pouczają nas, abyśmy nie należeli do rodu pogańskiego, ale rodu ludzi zbawionych, byśmy byli naśladowcami Jezusa Chrystusa. On pragnie zapalić w nas tę miłość zazdrosną, by ona wiodła nas ku prawdzie tzn. ku Chrystusowi. Św. Paweł Apostoł też nam pragnie podpowiedzieć jak bogatym jest człowiek, który wyznaje imię Chrystusa, prosi: "Pojednajcie się z Bogiem", tzn. dla nas powinno być to nawróceniem do Boga, który jest prawdziwą miłością i sprawiedliwością. Chce On, by życie nasze było radością, a nie jakimś koszmarem. Zaś ewangelista Mateusz przywołując słowa Jezusa do swoich uczniów wyraża Jego naukę: ,,Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie". Czyli w tym okresie wielkiego postu ważna jest nie tylko modlitwa, ale też dobre uczynki, wykonywane w duchu miłości wobec bliźniego i Boga. Ten czas zobowiązuje nas do przeżywania tego wszystkiego, co buduje w nas prawdziwe życie z Bogiem. Uczy nas, byśmy cierpienia i mękę Chrystusa umieli odpowiednio, konsekwentnie przeżywać jako znak miłości zbawiającej ludzkość. W tym czasie będziemy w każdy piątek przeżywać Drogę Krzyżową, która przybliży nam obraz zbawienia, jakiego dokonywał Jezus Chrystus przyjmując drzewo krzyża i niosąc je na Golgotę. W naszej tradycji polskiej ten dramat męki Pana Jezusa Chrystusa przybliżają nam też Gorzkie Żale. Starajmy się brać udział w tych nabożeństwach męki Pana naszego. Wszystkie sposoby, czy też możliwości przeżywania tego czasu prowadzą nas do Wielkiego Tygodnia, gdzie przypomnimy sobie w Wielki Czwartek jak Jezus stara się swoim uczniom i naśladowcom dać siebie ludzkości w Ofierze Eucharystycznej. To z Wieczernika zaczyna się ta bezkrwawa ofiara Męki Jezusa Chrystusa. Przeżywanie modlitwy w Ogrójcu po spożyciu Paschy w szabat ukazuje przyjęcie przez Niego woli Ojca Niebieskiego - misji zbawienia człowieka. Jak to jest w piosence: "Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie". On w Wielki Piątek przyjmuje krzyż i dokonuje oddania życia za każdego z nas, umiera, aby człowiek żył dla celu nieprzemijalności, czyli wiecznego obcowania w krainie żyjących. Śmierć i pogrzeb Jezusa to znak solidarności z nami wszystkimi, znak mówiący o tym, że trzeba nam przekroczyć próg ziemskiego życia, by wkroczyć do nieba w Jego chwale. Zmartwychwstanie to znak, że życie nasze się nie kończy. Dał temu znak nasz mistrz, który czynił i czyni tyle dobra. Starajmy się, by ten czas Wielkiego postu przeżyć przy rozważaniu Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, Eucharystii i rekolekcji. Byśmy w życiu swoim poczuli tę pełnię Jego zbawienia. Niech ten czas będzie dla nas czasem dobrych postanowień życiowych, by coś dać z siebie Jezusowi.

 

Parafia św. Andrzeja - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. (34) 317 77 29
parafia@kalwaria-wasosz.pl