• 001.jpg
  • 004.jpg
  • 006.jpg
  • 005.jpg
  • 003.jpg
  • 002.jpg
Kalwaria w Wąsoszu Górnym - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Boże Narodzenie 2014 PDF Drukuj Email

Boże Narodzenie

Plan wizyty duszpasterskiej 2014/2015

bn2014Cała ludzkość cieszy się przeżywając radość z Narodzin Pana Jezusa w Betlejem. Słowa Izajasza ukazują nam, iż "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło". Tym światłem radości jest Jezus Chrystus, który przychodzi do nas wszystkich, w tej ubogiej stajence, a przy nim spoczywający rodzice, Maryja i Józef. To rodzinne święto ma jakże w te czasy jakiś dziwny wymiar, bo w biedzie i chłodzie przychodzi na świat Zbawiciel. Nasze polskie kolędy pięknie nam też o tym też mówią, wyrażają tę glorię modlitwy, hołdu i chwały dla tego, który życie odda za każdego z nas. Prorok Sofoniasz woła z całej duszy "Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem!" Z tych słów można wyczytać, że nie tylko Izrael, ale cały świat ma radość w tym doniosłym wielkim święcie, a najbardziej to przeżywa świat rodzin. Światło sprawiedliwości opromienia i dziś w tych niełatwych warunkach te biedne rodziny, a także i bogate, by umiały być bliskie we wzajemnych relacjach. Ten Chrystus niech będzie dla nas "drogą prawdą i życiem" by widzieć w tym wszystkim błogosławieństwo Bożej dzieciny. Gdzie w kolędzie śpiewamy "Podnieś rękę, boże Dziecię Błogosław ojczyznę miłą, W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej siłę Swą siłą". Słowa Ewangelii św. Jana nam przypominają, "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga". Na początku był Jezus, a Jezus był u Boga i Bogiem był Jezus, On w planach Boga stał się dla nas źródłem zbawienia. Dziś trzeba nam umieć opowiedzieć się za Chrystusem, by życie ludzkości było w światłości Pana, by wszyscy uwierzyli w niego i poznali, że w nim jest życie .

Święty Jan Paweł II w encyklice "Evangelium Vitae", w 28 punkcie, pisze takie słowa "Bezwarunkowe opowiedzenie się po stronie życia zyskuje pełne znaczenie religijne i moralne, gdy wypływa z wiary w Chrystusa, jest przez nią ukształtowane i z niej czerpie moc. Nic bardziej nie pomaga w przyjęciu właściwej postawy wobec konfliktu między śmiercią i życiem, w którym jesteśmy pogrążeni, niż wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem i przyszedł do ludzi, "aby [owce] miały życie i miały je w obfitości" (J 10, 10)", czyli w tym Jezusie święto rodzin ma swoje uzasadnienie i pełny zmysł bycia szczęśliwym, niech to będzie życzeniem dla nasz wszystkich, byśmy w Chrystusie byli mocni.

Z okazji przeżywania świąt Bożego Narodzenia " świąt Rodziny, naszej wspólnoty parafialnej, życzymy wam obfitości łask od dzieciątka Jezus, które błogosławi Wam. Niech w waszych rodzinach panuje pokój, miłość ,zrozumienie, a łamanie chleba (opłatka) podczas Wigilii, będzie wyrazem przebaczenia i miłości. Niech On napełnia wasze serca tą łaską, która z nieba przychodzi podczas Eucharystii staje się ciałem na życie wieczne.

Życzymy Wesołych Świąt!

 

Parafia św. Andrzeja - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. (34) 317 77 29
parafia@kalwaria-wasosz.pl