• 002.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 003.jpg
  • 001.jpg
  • 004.jpg
Kalwaria w Wąsoszu Górnym - Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Maj 2015 r. PDF Drukuj Email

konst 0Miesiąc maj jest szczególnym, ponieważ zawsze jest w glorii pięknie ubranych łąk, kwiatów i słońca, które opromienia naszą ziemię i nasze serca. Jest miesiącem poświęconym Maryi. Jest on szczególny, również dlatego, że przeżywamy w nim wielkie święta. Święto św. Józefa Robotnika ma swoją historię. Komunistyczne władze PRL wprowadziły święto robotnicze, ale opieka Kościoła nie pozwoliła, aby świat pracy świętował je bez patrona i ustanowiła nim właśnie św. Józefa, który pracował dla dzieciątka Jezus.

Następnym wielkim świętem naszego narodu jest święto Konstytucji 3 Maja uchwalone w roku 1791, będącej najwyższym aktem prawnym dla obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszym w Europie i drugim na świecie (po konstytucji amerykańskiej 1787 r.) nowoczesnym, spisanym aktem prawnym służącym narodowi polskiemu. Jednym z głównych autorów był król Stanisław August Poniatowski, następnie Ignacy Potocki, który włożył wkład w ostateczny kształt tego dokumentu, a także biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński. Był to czas, w którym czyhały niebezpieczeństwa ze strony narodów grabieżczych: Rosji, Prus i Austrii. Dlatego też król powierzył Maryi siebie, naród i ten dokument prawny. Stąd Kościół czci to wielkie święto narodowe jako coś, co buduje życie religijne, patriotyczne i moralne narodu. Czytania liturgiczne tego wielkiego święta mówią, że "niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12" jest dla naszego narodu matką, opiekunką i patronką, która przewodzi nam wszystkim, prowadząc do Jezusa. Stąd też piękne słowa listu św. Pawła do Kolosan: "Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziele świętych w światłości."

Naród polski, nie patrząc na nowe nurty, powinien dziękować z radością za to, że ma matkę, która każdego rozumie i której może powierzyć wszystkie życiowe sprawy. Bo przecież Ona "stała pod krzyżem" i powierzała nas. Stąd czcijmy Ją i powierzajmy wszystkie sprawy.

Nasz naród ma też wielkich patronów, takich jak jak: św. Wojciech i św. Stanisław ze Szczepanowa. Są to męczennicy za wiarę i prawdę, którzy uczą nas miłości do Boga, ojczyzny i Ewangelii. Zaufajmy też Jezusowi Miłosiernemu, zawierzając Mu siebie i ojczyznę, tak jak to czynił św. Jan Paweł II, którego 10 rocznicę śmierci przeżywaliśmy. Niech patronowie wstawiają się za nami do Boga, a my służmy wiernie świętym planom.

 

Parafia św. Andrzeja - Sanktuarium Pasyjne i Maryjne
Rynek 2, Wąsosz Górny, 42-110 POPÓW
tel. (34) 317 77 29
parafia@kalwaria-wasosz.pl